Nowe drogi w Polsce – jakie, gdzie i za ile?

0
2096
nowe drogi w Polsce

Aż 161 inwestycji jest na etapie przetargu w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, które Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało na lata 2014-2023, z perspektywą do roku 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że będzie ich ponad dwa tysiące kilometrów.

Dotychczas podpisano umowy z wykonawcami 96 inwestycji drogowych o wartości 51,5 mld zł, których łączna długość to ponad 1340 km. Poza tym w przetargach znajduje się jeszcze 65 odcinków tras o wartości 31,3 mld zł. Gdzie więc powstaną nowe drogi w Polsce?

400 km nowych dróg w roku 2017

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że w tym roku nowe drogi w Polsce wydłużą się o 400 kilometrów. Planowane jest też podpisanie umów na budowę blisko 600 km dróg o wartości 24 mld zł i ogłoszenie przetargów na kolejne przeszło 200 km dróg, których wartość wyniesie 12 mld zł.

Warto zauważyć, że w budżecie państwa na 2017 r. wygospodarowano też miliard zł na utrzymanie i przygotowanie do realizacji kolejnych dróg krajowych. Dzięki tym środkom zostanie opracowana dokumentacja techniczna i projektowa dla planowanych dróg.

Pamiętać trzeba, że obecnie wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na drogi w kraju systematycznie rosną. W roku 2014 wyniosły 6,73 mld zł, 2015 – 8,66 mld zł, a w roku ubiegłym – 12,78 mld zł.

Skrzyżowania i inne inwestycje

Program Budowy Dróg Krajowych to jednak nie wszystko. Poza nim realizowane są również inne inwestycje. Sprowadzać się one będą do przebudowy skrzyżowań, budowy lewoskrętów, instalacji sygnalizacji świetlnej i oznakowania. Ciągle powstają też chodniki i ścieżki rowerowe.

W roku ubiegłym ogłoszono 140 przetargów, które dotyczą inwestycji o wartości 433 mln zł. Z tego podpisano 113 umów na realizację o łącznej wartości 297 mln zł.

Z kolei w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych zakończono też 46 realizacji o łącznej wartości 178 mln zł, jednocześnie do prac przygotowawczych kierując 101 następnych inwestycji o szacunkowej wartości 554 mln zł.

Wsparcie dla samorządów

Nie zapominajmy też o dofinansowywaniu na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu. W roku ubiegłym wsparcie trafiło do 169 jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku na cel ten przeznaczono kolejnych 336 mln zł.

Z kolei Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakłada, że na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych przeznaczonych zostanie 3,8 mld zł. W ramach naboru w tym programie na ten rok do dofinansowania zakwalifikowano 205 inwestycji na drogach powiatowych oraz 336 na drogach gminnych.