Ostatnie godziny rejestracji karty SIM

0
1317
rejestracji karty SIM

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, która weszła w życie 25 lipca 2016 r., operatorzy komórkowi zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedawanych numerów. Pierwsze niezarejestrowane numery zostaną wyłączone już jutro. Jeśli zatem nie dokonaliście jeszcze rejestracji karty SIM pozostały Wam na to tylko godziny.

Dokumenty potwierdzające

W celu rejestracji konieczne jest stawienie się u operatora i przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wraz z numerem przedłożonej do rejestracji karty SIM. Obywatelom Polski wystarczy do tego dowód osobisty. Obcokrajowcy muszą mieć paszport. Niezbędne są więc imię, nazwisko, PESEL-u lub nazwa, seria i numer dokumentu. W przypadku firm konieczny jest z kolei numer identyfikacyjny REGON, NIP lub numer z Krajowego Rejestru Sądowego.

Promocje operatorów

W związku z potrzebą rejestracji karty SIM, każdy operator przygotował ciekawe promocje, dla klientów, którzy zarejestrują numer w jego sieci. Najlepsze profity mają sieci Orange, Plus, Play i T-Mobile.

rejestracji karty SIM

Orange

* pakiet 1000 zł do wydania na rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci,
* pakiet transmisji danych 100 GB,
* ważność pakietu: 30 dni.

Play

* do 500 zł do wydania na rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci w zależności od stażu klienta w Play,
* pakiet transmisji danych 10 GB,
* ważność pakietów: 30 dni,
* przedłużenie ważności konta o rok.

Plus

* 500 zł do wydania na rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci,
* pakiet transmisji danych 50 GB,
* przedłużenie ważności konta o rok,
* ważność pakietów: 30 dni.

T-Mobile

* pakiet transmisji danych 10 GB/m-c przez 12 miesięcy zapewniając comiesięczne doładowanie na kwotę min. 25 zł,
* darmowe rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci,
* ważność pakietów: 30 dni.