Dług publiczny krajów UE. Które państwa Wspólnoty mają najmniejsze zadłużenie?

0
2176
dług publiczny krajów UE

Zastanawiacie się nad tym, które z państw Unii Europejskiej jest najmniej zadłużone? Jeśli za miarę weźmiemy dług publiczny krajów UE, to najlepiej pod tym względem wygląda Estonia. Na drugim końcu znajduje się Grecja. Tak wynika z danych przekazanych przez Eurostat, które dotyczą roku 2016.

Średni wynik Polski

Wartość długu publicznego Estonii wynosi zaledwie 9,5 procent PKB tego kraju. Za nią znajdują się kraje takie jak Luksemburg – 20,0 proc., Bułgaria – 29,5 proc., Czechy -37,2 proc., Rumunia – 37,6 proc. i Dania – 37,8 proc.

Fatalnie wygląda dług publiczny Grecji. W tym przypadku to aż 132,6 proc. PKB tego kraju. Przed Grecją są jeszcze Portugalia – 130,4 proc. PKB, Cypr – 107,8 proc. i Belgia – 105,9 proc. Ogólnie rzecz biorąc, aż szesnaście państw Wspólnoty miało wskaźniki długu publicznego powyżej 60 proc. PKB, co jest wynikiem alarmującym.

Jak na ich tle wypada Polska? Nad Wisłą jest trochę lepiej, choć nie możemy popadać w huraoptymizm. W Polsce na koniec ubiegłego roku wartość długu wyniosła 54,4 proc. PKB.