Niewielki wzrost rent i emerytur

0
1838
wzrost rent

Wiemy, ile wynosić będzie wzrost rent i emerytur. Niestety nie będzie to podwyżka, która polskich emerytów i rencistów może cieszyć. W ich portfelach pieniędzy bowiem w zasadzie nie przybędzie. Wzrost jest bowiem minimalny.

Podwyżka o 10 zł

Rozporządzenie w sprawie tegorocznej waloryzacji emerytur i rent podpisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wynosi ona 100,44 proc. W praktyce świadczenia emerytalno-rentowe z określonym minimalnym stażem podniesione zostaną nie mniej niż o kwotę 10 zł, a 7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy. Warto w tym miejscu zauważyć, że najniższe emerytury wzrosną do 1000 zł.

Z wyliczeń wynika, że na minimalną podwyżkę liczyć mogą wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia są nie większe niż 1369,86 zł. Zaznaczono jednocześnie, że liczba świadczeniobiorców, których dotyczyć będzie wzrost rent i emerytur wzrośnie z 2,1 mln do 5,2 mln osób.