System finansowania edukacji czekają poważne zmiany

0
9539
system finansowania edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że system finansowania edukacji czekają spore zmiany. Minister Anna Zalewska podkreśla, że jest to pierwszy etap rozwiązań, które edukację w Polsce mają przywrócić do normalności.

Zmiany w przyznawaniu dotacji

Zmiany te dotyczą przede wszystkim przyznawania i rozliczania dotacji, a wśród nich dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, czy dotacji dla szkół dla dorosłych, a nawet finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Tak oto dotacja podręcznikowa będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy. Różnić się więc będzie w zależności od etapu nauki. Warto jednak zauważyć, że szkoły rozliczać będą je mogły zbiorowo, a nie poszczególnie dla wszystkich klas.

Przy dotacjach przedszkolnych zmiany dotyczą jej naliczania w przypadku, kiedy organ prowadzący znajduje się na terenie innej gminy niż placówka. Z kolei przy szkołach niepublicznych, gdzie nie jest realizowany obowiązek szkolny, dotacje będą przyznawane na każdego ucznia.

Świadczenia pomocy materialnej

Zmiany obejmą też świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Dziś są one uzależnione od wkładu ponoszonego przez gminy. Proponowane jest zmniejszenie wysokości ich wkładu. Dzięki czemu stypendia i zasiłki w biedniejszych gminach mają być wyższe.

Karta nauczyciela

Zmiany pojawiły się też w ustawie Karta Nauczyciela. Tak oto ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydłużona do 15 lat. Nauczyciel kontraktowy lub mianowany staż na kolejny stopień kariery przebyć będzie mógł dopiero po przepracowaniu co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Wydłużony zostać ma również też staż nauczycielom stażystom z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Część przepisów w życie wejść ma z początkiem stycznia. Niektóre z nich dopiero 1 września przyszłego roku.