Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika?

0
2339
koszt zatrudnienia pracownika

Wielokrotnie narzekamy na to, że przedsiębiorca nie chce dać nam podwyżki. Trzeba pamiętać tutaj o tym, że dla każdego przedsiębiorcy pracownik to jednak nie tylko dodatkowe ręce do pracy. Nie zapominamy także o ponoszonych przez niego związanych z tym kosztach. Na te składa się nie tylko wynagrodzenie. Poznajmy w związku z tym koszt zatrudnienia pracownika.

Zatrudnienie na umowę o pracę

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika na umowę o pracę poza wynagrodzeniem musi ponieść wydatek związany ze składkami ZUS. Te są również potrącane z wynagrodzenia pracownika, a do ręki płacona jest mu kwota netto, po pomniejszeniu o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składki pokrywane w tym przypadku przez pracodawcę wynoszą:

* 9,76 proc. – składka emerytalna,
* 6,50 proc. – składka rentowa,
* 1,80 proc. – składka wypadkowa,
* 2,45 proc. składka na Fundusz Pracy,
* 0,1 proc. – składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

koszt zatrudnienia pracownikaPracownik z kolei musi się liczyć z potrąceniami wynoszącymi:

* 9,76 proc. – składka emerytalna,
* 1,50 proc. – składka rentowa,
* 2,45 proc. – składka na ubezpieczenie chorobowe,
* 9,00 proc. – składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Rzeczywisty koszt zatrudnienia pracownika

Biorąc pod uwagę, że w roku 2017 minimalne wynagrodzenie brutto liczone na jedną osobę wynosi 2000 zł brutto, rzeczywisty koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę jest o 412,20 zł wyższy. Składają się na to właśnie składki. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszą one:

* 195,20 zł – składka emerytalna,
* 130 zł – składka rentowa,
* 36 zł – składka wypadkowa,
* 49 zł – składka na FP,
* 2 zł – składka na FGŚP.