Rachunki za wodę pójdą w górę

0
1779
Rachunki za wodę

Wszystko wskazuje na to, że rachunki za wodę będą wyższe. Ministerstwo przekazało już rządowi projekt nowego Prawa wodnego. Zgodnie z nim opłaty za pobór wody pójdą w górę. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że podwyżka ma mieć miejsce dopiero w roku 2019.

Dla niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że nowe przepisy mają w pełni wdrażać unijną Ramową Dyrektywę Wodną. Znajduje się w niej kontrowersyjny art. 9, który mówi o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Zgodnie z nim opłatami za pobór wody mają zostać objęci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Poza tym także rolnicy, branża energetyczna czy hodowcy ryb.

Ile za ile?

Przechodząc do konkretów, w myśl nowego prawa opłaty za pobór metra sześciennego wód podziemnych dla producentów wynosić mają 70 gr i 35 gr za pobór metra sześc. wód powierzchniowych wykorzystywanych do produkcji wód butelkowanych.

Rolnicy z kolei nie będą płacić za pobór wody, jeżeli w ciągu doby nie zużyją więcej niż 5 tys. litrów. Jeżeli natomiast przekroczą tę granicę, opłata wyniesie 30 groszy za jeden metr sześcienny pobranej wody podziemnej. Z kolei połowę tego za jeden m sześc. wody powierzchniowej. Jeżeli z kolei rolnik będzie nawadniał swoje pole za pomocą pompy, opłata wyniesie wtedy 15 groszy za metr sześc. wody podziemnej.

Rachunki za wodę będą wyższe również w branży energetycznej. Tu opłata wynosić będzie 70 gr za metr ze sześc. różnicy pomiędzy ilością wód podziemnych pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, wprowadzanych do wód bądź do ziemi. Inaczej kształtuje się z kolei stawka wód powierzchniowych i wynosi 0,35 zł za metr sześc. różnicy między ilością wód pobranych do tych celów a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni.

Dwojakie będą z kolei opłaty dla hodowców ryb. Tak oto za pobór wód powierzchniowych na potrzeby hodowli lub chowu ryb w stawach w wodzie stojącej wyniosą od 1 do 1,5 zł za każdy hektar stawu. Hodowca koszty ponosiłby tu raz na kwartał. Jeżeli z kolei do produkcji wykorzystywane byłyby wody podziemne, to w zależności od ich przepływu opłaty wyniosą od 100 do 125 zł na kwartał.