Praca dla skazanych w sortowniach

0
1621
praca dla skazanych

Wszystko wskazuje na to, że niebawem praca dla skazanych w sortownicach stanie się faktem. Ma to umożliwić porozumienie podpisane pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej i Pocztą Polską. Jeśli stanie się ono faktem, w sortowniach zatrudnienie znajdzie 500 więźniów.

Praca dla skazanych w rządowym programie Ministerstwa Sprawiedliwości

Zauważmy, że inicjatywa ta wpisuje się w rządowy program pracy dla więźniów, który opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma on dwa cele. Z jednej strony ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów systemu penitencjarnego. Z drugiej dać skazanym szansę na skuteczną resocjalizację.

Pewne doświadczenie przy takiej współpracy obie strony zresztą już mają. 36 więźniów pracowało już bowiem w sortowniach w związku ze świątecznym okresem wysyłkowym.

Zaznaczono jednocześnie, że w żaden sposób nie wpłynie to na bezpieczeństwo przesyłek. Jest to praca dla skazanych drobiazgowo wyselekcjonowanych. Muszą oni między innymi spełniać kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym, odbywać karę za niegroźne przestępstwa, korzystać z systemu przepustkowego i mieć pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji. Poza tym okres pozostający im do odbycia kary musi być stosunkowo niedługi.