Sejm przyjął zmiany w umowach pracy tymczasowej

0
1632
zmiany w umowach pracy tymczasowej

Będą zmiany w umowach pracy tymczasowej. Sejm przychylił się do projektu nowelizacji ustawy, a na zmianach zyskają między innymi kobiety ciężarne. Ponadto dodatkowe obowiązki spadają również na barki przedsiębiorców. Dodajmy od razu, że za przyjęciem projektu głosowało 320 posłów, a przeciw tylko 26. 30 z kolei wstrzymało się od głosu.

Większa ochrona ciężarnych

Przede wszystkim nowa ustawa to większa ochrona ciężarnych, które wykonują pracę tymczasową. Teraz umowy kobiet pracujących na takich warunkach przez agencję pracy tymczasowej będą przedłużane do dnia porodu. Będzie tak jednak tylko wtedy, kiedy kobieta ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy. Jeśli spełni ten warunek, to po porodzie otrzyma ona zasiłek macierzyński.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca natomiast w myśl nowych przepisów będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji osób, które wykonują pracę tymczasową na podstawie umów o pracę i umów prawa cywilnego. Poza tym pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej na dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat do jednej firmy. Same agencje będą musiały też posiadać lokal. Wszystko po to, aby łatwiej było je skontrolować.

Nieprzestrzeganie przepisów będzie groziło mandatami, które wynieść mogą nawet 5 tys. zł, a nie 2 tys. jak miało to miejsce dotychczas. Co więcej, pracownicy, którzy poczują się oszukani, będą mogli wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec zatrudniającej ich agencji pracy tymczasowej.

Przepisy, które wejdą w życie 1 czerwca, wpłyną też na marszałków województw. Raz na kwartał będą oni musieli sprawdzać, czy agencje pracy tymczasowej w terminie opłacają składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnianych przez siebie pracowników.