W kwietniu największe straty przyniosły fundusze złota

0
1711

Kwiecień większości inwestorów zapewne zapadnie w pamięć ze względu na mocną przecenę na rynku surowców oraz przerwania dwunastoletniej hossy na rynku złota. Expander zwraca jednak uwagę, że  miniony miesiąc był niezwykle udany dla funduszy polskich obligacji oraz akcji zagranicznych.

W minionym miesiącu bardzo pozytywnie zaskoczyły wyniki osiągnięte przez fundusze dłużne krajowe. Na rynku długu rentowności polskich obligacji ustanowiły kolejne, rekordowo niskie poziomy, co przełożyło się na wyniki funduszy. Spośród 50 analizowanych funduszy dłużnych wszystkie zdołały wypracować dodatnią stopę zwrotu. Jednakże rozpiętość wyników była duża. Między najlepszym a najgorszym funduszem wynosiła aż 3,7 p.p. Natomiast mediana stóp zwrotu wyniosła +1,9%. Do najlepszych należały KBC Papierów Dłużnych oraz Arka BZ WBK Obligacji Plus z wynikiem +3,8%. Z kolei najniższe stopy zwrotu wypracowały SKOK Obligacji (+0,3%) oraz Ipopema Obligacji (+0,1%).

Dobrze wyglądała również sytuacja wśród polskich funduszy dłużnych korporacyjnych, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła +0,9% i wyniki wszystkich funduszy znalazły się na „plusie”. Najlepszymi wynikami mogą pochwalić się Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (+1,7%) oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+1,5%).

Słabo, słabiej … polska giełda

Sytuacja na polskim parkiecie nie jest ciekawa. Od blisko 4 miesięcy trwa korekta w trakcie której WIG stracił już blisko -7%, natomiast WIG20 około -11%.  Niemoc ta wynika w dużej mierze z dyskusji o przyszłości OFE, która nie tylko „odstrasza” polskich ale przede wszystkim zagranicznych inwestorów. W związku z tym mediany stóp zwrotu w kwietniu z funduszy akcji polskich jak i małych i średnich spółek były ujemne i wyniosły odpowiednio -2,1% oraz -2,3%. Łącznie w obu tych grupach spośród 70 analizowanych funduszy wszystkie znalazły się „pod kreską” . W tak ciężki warunkach najlepiej poradził sobie Eques Akcji (-0,3%) oraz Alior Stabilnych Spółek (-0,4%). Z kolei straty przyniósł Idea Akcji (-7,7%).

Z kolei z grupy funduszy akcji polskich małych i średnich spółek najlepiej radziły sobie: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (-0,4%), Skarbiec Małych i Średnich Spółek (-0,5%).

Liderzy plusów i minusów
Podobnie jak w poprzednich miesiącach dobrze radziły sobie fundusze inwestujące w Japonii , gdzie hossa trwa już nieprzerwanie od listopada zeszłego roku. Wśród najlepszych funduszy akcji japońskich polskich TFI znalazły się: ING (L) Japonia +11,0% oraz PKO Akcji Rynku Japońskiego w złotych +4,2% i jenach +11,9%.

Dobrze radziły sobie również inne fundusze inwestujące w regionie Azji w tym Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich w złotych +3,4% i dolarach +6,8%. Niemniej jednak najwyższe stopy zwrotu w kwietniu wypracowały fundusze z rodziny Superfund. Na podium znalazły się Superfund C notowany w dolarach +20,9%, w euro +18,6% oraz w złotych +17,7%.  Natomiast wśród najgorszych znalazły się oczywiście fundusze inwestujące na rynku surowców a w szczególności złota: Investor Gold Otwarty -12,4%, PKO Złota -15,9% oraz Quercus Gold lev -16,5%.

Autorem artykułu jest Piotr Nowak, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych. Tekst pochodzi ze strony Expander.pl