Ustawa o ochronie danych osobowych czeka na kolejne zmiany

0
2073
ustawa o ochronie danych osobowych

Wszystko wskazuje na to, że ustawa o ochronie danych osobowych może zostać zmieniona. Krytycznie do obecnej jej formy odniosła się Konfederacja Lewiatan, która ocenia ją bardzo krytycznie. Organizacji tej nie podoba się między innymi sposób odwołania od decyzji administracyjnej, a także wysokość kar za naruszenie przepisów oraz fakt, że prawo do kontroli może być nadużywane. Konfederacja Lewiatan zauważa, że zagraża to swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak ugody i wysokie kary

Konfederacja zwraca uwagę na to, że najlepszym sądem, który daje pełną gwarancję obrony przedsiębiorców jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza tym niezrozumiałą pozostaje decyzja dotycząca braku możliwości zawarcia ugody w toku postępowania prowadzonego przez prezesa Urzędu.

Przedsiębiorcy są także bardzo zaniepokojeni ustaleniem wysokości maksymalnych kar za naruszenie przepisów tej ustawy przez podmioty publiczne. Ta kształtuje się bowiem na poziomie 100 tys. zł. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że kary te były aż 840 razy mniejsze od tych, jakie nakładane były na przedsiębiorców.