Szkolenie Agile HR – jakie daje efekty?

0
483

[wpis sponsorowany]

Szkolenie Agile HR skupia się wokół ukazania w jaki sposób można wykorzystywać zwinne narzędzia i procesy w codziennej pracy działu HR. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zyskają umiejętność rozpoznawania i wykazywania zrozumienia dla potrzeb innych pracowników z pozostałych zespołów zwinnych. Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się jak wygląda praca zwinna, jak prawidłowo dokonywać oceny pracy poszczególnych zespołów oraz jak motywować współpracowników. 

Szkolenie HR Agile – dla kogo? 

Agile HR to program dedykowany specjalistom z obszaru HR, którzy chcą zdobyć wysoki poziom wiedzy z zakresu zwinnego zarządzania. Szkolenie HR Agile pozwala zrozumieć i wdrożyć zwinne metody pracy w dziale HR. Ponadto uczestnicy szkolenia zyskają umiejętność efektywnego wspierania swojej organizacji w okresie transformacji. 

Cele szkolenia Agile HR 

Wśród najważniejszych celów szkolenie Agile HR wyróżnić można:

 • zapoznanie uczestników z zasadami Agile,
 • ukazanie jak funkcjonują poszczególne zespoły zwinne w firmie,
 • przedstawienie narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy działu HR,
 • zobrazowanie zwinnego procesu rekrutacyjnego,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu roli HR w organizacji i procesie transformacji firmy. 

Masz szansę zdobyć cenne umiejętności praktyczne

Twórcom szkoleń Agile HR zależy na praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy, dlatego w programie szkolenia trenerzy Agile wykorzystują różnego typu ćwiczenia i symulacje, przykłady z życia, case study czy storytelling. Dzięki praktycznym umiejętnościom uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność tworzenia nowych rozwiązań i skutecznego przeprowadzania zmian. To zaś przekłada się na intensyfikację rozwoju firmy oraz elastyczność pod kątem reagowania na zmiany zewnętrzne i wewnętrzne. 

Czy warto wziąć udział w szkoleniu Agile HR?  

Udział w szkoleniu Agile HR przynosi wiele korzyści zarówno pracownikom działu zarządzania zasobami ludzkimi jak i innym pracowników oraz całej organizacji. Najbardziej widoczne korzyści to: 

 • umiejętność miarodajnej oceny pracy pracowników,
 • poprawa współpracy z klientami i podniesienie poziomu ich satysfakcji z dostarczanych produktów,
 • przyspieszenie transformacji organizacji, dzięki wykorzystaniu zdolności działu HR,
 • poprawa wydajności i efektywności działu HR,
 • kreowanie dobrze zorganizowanych zespołów projektowych,
 • lepsze wykorzystywanie potencjału pracowników poprzez dostosowywanie zadań i ścieżek karier,
 • stworzenie dobrego systemu motywującego dla zespołów projektowych,
 • ogólnie lepsza i efektywniejsza współpraca w zespołach i pomiędzy nimi.