Regulamin newslettera

1). Regulamin obowiązuje każdego użytkownika, który dokonał wpisu na listę mailingową celem subskrypcji na otrzymywanie listu elektronicznego zwanego dalej „newsletterem” serwisu BiznesMedia.pl.

2). Usługa subskrypcji newslettera serwisu www.biznesmedia.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.

3). Zamówienie usługi newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.biznesmedia.pl:

– wpisanie w odpowiednim formularzu adresu poczty elektronicznej, na który użytkownik chce otrzymywać newsletter,
– aktywowanie linku zawartego w e-mailu, wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, co umożliwia weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

4). Każdy użytkownik newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wypisanie się na stronie internetowej www.biznesmedia.pl.

5). Zamawiając newsletter użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) na potrzeby działalności Adnox.pl.

6). Adres poczty elektronicznej, podany przez użytkownika dla celów subskrypcji newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.

7). Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest firma Adnox.pl z siedzibą w Tczewskich Łąkach, mailingowa baza danych zgłoszona w GIODO, Nr księgi: 103742, nr zgłoszenia: 012269/2011