Miliardy od NFOŚiGW na walkę z brudnym powietrzem

0
1416
NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że brudne powietrze Polskę kosztuje miliardy każdego roku. Na wszelkie działania w tym promocję geotermii, odnawialnych źródeł energii czy termomodernizację budynków przeznacza się nawet 10 mld zł.

Główne wydatki NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ):

* wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii – 210 mln zł,
* promocja efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – 500 mln zł,
* termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 690 mln zł,
* wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych – 821 mln zł,
* źródła wysokosprawnej kogeneracji – 300 mln zł,
* rozwój sieci ciepłowniczych – 641 mln zł.

Ponadto zaznaczono, że w pierwszym półroczu NFOŚiGW planuje kolejne nabory wniosków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

Podkreślono również, że głównym zadaniem Funduszu będzie wspieranie stabilnych OZE, w tym głównie geotermii. Na wykonanie otworów i budowę ciepłowni geotermalnych przeznaczono bowiem aż 500 mln zł.