Domniemanie winy przedsiębiorcy to już przeszłość

0
1687
domniemanie winy przedsiebiorcy

Urzędnicy przeprowadzający kontrole skarbowe dostali wytyczne, że nie mają prawa dążyć wszelkimi siłami do ukarania właściciela firmy. Tym samym domniemanie winy przedsiębiorcy to już historia, a przynajmniej właścicielom firmy pozostaje mieć taką nadzieję.

Duże zmiany i większa efektywność

Kierownictwo KAS chce zmian w wykonywaniu czynności przez organy kontroli, jednocześnie zaznaczając, że zależy im na tym, aby zwiększyła się również sama efektywność działań takich organów. Oznacza to, że długie kontrole przejdą już do historii, na czym sam przedsiębiorca również nie powinien stracić.

Nie da się bowiem ukryć, że wielu kontrolerów robiło wszystko, aby ukarać przedsiębiorców, którzy nie złamali prawa lub nie zrobili tego świadomie, a zostali oszukani przez większych kontrahentów.

W ramach nowych wytycznych dyrektorzy oraz naczelnicy dostali czas do końca maja, aby uporać się z niezałatwionymi sprawami. Na pewno jednak nie będą karać przedsiębiorców, którym nie udowodnią winy i nie potwierdzą tego wystarczającymi dowodami.