Będzie interwencja Komisji Europejskiej w sprawie ustawy abonamentowej?

0
1331
interwencja KE w sprawie ustawy abonamentowej

Przedstawiciele siedmiu izb branżowych telekomunikacji i mediów informują, że interwencja KE w sprawie ustawy abonamentowej jest niezbędna. Duże wątpliwości budzi zmiana zasad wsparcia mediów publicznych czy naruszenie zasady neutralności technologicznej.

Pobieranie opłat przez operatorów płatnej telewizji

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy mówi o pobieraniu opłat abonamentowych przez operatorów płatnych telewizji. Wśród wielu podmiotów budzi to wątpliwości. Są wśród nich Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Związek Pracodawców Prywatnych Mediów. Sygnowały one list do dyrektora departamentu mediów i danych oraz dyrektora generalnego ds. sieci komunikacyjnych, treści oraz technologii w Komisji Europejskiej. Informują w nim o swoim zaniepokojeniu związanym z przekazywaniem danych abonentów w celu ściągania abonamentu.

Pięć niepokojących punktów

Jeśli interwencja KE w sprawie ustawy abonamentowej będzie mieć miejsce, dotyczyć może pięciu punktów. Wątpliwości budzi wprowadzenie nowej pomocy publicznej bez zgłoszenia jej do Komisji Europejskiej, zachodzące zasady naruszenia neutralności technologicznej, możliwości niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, niedopuszczalna zmiana celu przetwarzania danych osobowych abonenta oraz nowe obowiązki nałożone na dostawców usługi telewizji.