100 tysięcy złotych od ARiMR

0
1952
100 tysięcy złotych od ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozdaje pieniądze na własny biznes. Każdy, kto chce starać się o 100 tysięcy złotych od ARiMR, może składać już stosowne wnioski. Ich nabór rusza dziś.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zainteresowani wnioski składać mogą do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacje finansowane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O nawet 100 tysięcy złotych od ARiMR starać się mogą rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika. Podlegać one jednak muszą ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie od minimum 24 miesięcy.

Poza tym osoba starająca się o takie fundusze nie może być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Z kolei środki pozyskane w ten sposób mogą być spożytkowane na działalność pozarolniczą w celu założenia firmy zajmującej się przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem bądź turystyką wiejską. Poza tym firma może też również świadczyć usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi czy wykonywać działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, rachunkowości i księgową.