Złomowanie samochodów. Głogów pomoże w załatwieniu formalności.

0
1519

Posiadacze samochodów nie zdatnych do dalszej eksploatacji na drogach publicznych najczęściej poddają je czynności, jaką jest kasacja pojazdów. Legnica, Wrocław oraz Głogów to miasta na terenie, których działa firma Wigmet, przeprowadzające profesjonalne złomowanie samochodów. Głogów i pozostałe miasta prowadzą również skup aut powypadkowych. Wrocław, Głogów i Legnica pomogą klientom nie tylko w pozbyciu się w pełni legalnie i profesjonalnie niesprawnego samochodu, ale doradzą również, co należy zrobić od strony formalnej.

Po podjęciu przez właściciela lub właścicieli samochodu, decyzji o czynności, jaką jest złomowanie samochodów, Głogów, Legnica oraz Wrocław muszą otrzymać komplet ważnych dokumentów, aby móc dokonać kasacji również od strony formalnej. Co należy zabrać ze sobą do firmy, która przeprowadza złomowanie oraz skup aut? Wrocław i pozostałe miasta wymagają tego samego, a są to następujące dokumenty:

– dowód tożsamości właściciela. W przypadku, gdy samochód posiada więcej niż jednego właściciela przy poddaniu go czynności, jaką jest kasacja pojazdu. Legnica wymaga, aby obecni byli wszyscy właściciele lub jeden, ale z pisemnym upoważnieniem pozostałych właścicieli;

– dowód rejestracyjny pojazdu. W momencie, gdy dowód został odebrany i zabezpieczony przez policję, wymagane będzie zaświadczenie z wydziału komunikacji urzędu miasta lub urzędu gminy;

– kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

– umowę kupna potwierdzoną poprzez Urząd Skarbowy, w przypadku, gdy samochód po zakupieniu nie został przerejestrowany i w dalszym ciągu figuruje na nazwisko poprzedniego właściciela;

– upoważnienie firmowe wraz z danymi firmy, jeśli pojazd został zarejestrowany na firmę;

– w przypadku śmierci właściciela pojazdu, wymagany jest akt zgonu oraz postanowienie sądowe lub jego odpis, który orzeka o nabyciu samochodu drogą spadkową;

– tablice rejestracyjne.

Po przeprowadzeniu kasacji pojazdu, Legnica, Wrocław i Głogów przekazują klientowi przedziurawione tablice rejestracyjne, unieważniony dowód rejestracyjny, unieważnioną kartę pojazdu, oświadczenie o przeprowadzeniu unieważnienia wyżej wymienionych dokumentów oraz zaświadczenie, które potwierdza poddanie pojazdu kasacji. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności firma w ciągu siedmiu dni, przesyła zaświadczenie o demontażu do właściwego wydziału komunikacji, w którym po raz ostatni został zarejestrowany pojazd. Klient natomiast według prawa zobowiązany jest w ciągu 30 dni od kasacji samochodu, zgłosić się do wydziału komunikacji w celu złożenia otrzymanego kompletu dokumentów i wyrejestrowania pojazdu.